wtorek, 29 grudnia 2009

Wybory samorządowe, a reklama politycznego towaru

W czasie kampanii wyborczej poprzedzającej wybory samorządowe najłatwiej jest reklamować polityków. O ile zaprezentowanie programu wyborczego jest konieczne, to jednak najskuteczniej daje się reklamować polityka. Chyba nic w tym dziwnego – człowieka łatwo jest pokazać, a także stworzyć mu wizerunek, który będzie trafiał do świadomości odbiorców. Reklama polityka daje szerokie pole do popisu specjalistom od marketingu politycznego. Wybory samorządowe nie są tutaj wyjątkiem. W reklamie polityków uczestniczą wszystkie rodzaje mediów, do tego stosuje się publiczną agitację. W przypadku kampanii wyborczej prowadzonej przed wyborami do samorządu jest ona szczególnie cenna, bowiem kandydat pochodzący najczęściej z tego samego środowiska co jego wyborcy ma możliwość stworzenia poczucia więzi i zdobycia zaufania swojego elektoratu. Służą temu także debaty publiczne, które zazwyczaj przebiegają w bardzo ciekawy sposób. Wyborcy mają dużo pytań i uwag, polityk musi więc wykazać się odpowiednimi umiejętnościami, by ustosunkować się do wszystkich komentarzy i zrobić jak najlepsze wrażenie. Dopiero kiedy i partie polityczne i społeczeństwo mają wybory samorządowe już za sobą, przychodzi czas na wcielenie przedwyborczych obietnic w życie. A z tym bywa różnie.

czwartek, 17 grudnia 2009

Wybory samorządowe – kogo i jak wybieramy?

Polityka to ta sfera życia, w której realizuje się wielu obywateli. Ta część z nich, która nie ma aspiracji na fotel posła lub senatora, wybiera wariant lokalny. Piastowanie urzędów związanych z jednostkami samorządu terytorialnego umożliwiają im wybory samorządowe, które budzą nie mniejsze emocje niż wybory parlamentarne czy prezydenckie.

Wybory samorządowe – kogo i jak wybieramy?

Wybory samorządowe są najważniejszym elementem lokalnej polityki. W ich trakcie wybierani są przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego, którzy zasiadają w radzie gminy, powiatu czy w sejmiku wojewódzkim. Poprzez wybory samorządowe wybierani są także wójtowie, burmistrzowie oraz prezydenci miast, pełniący władzę wykonawczą na szczeblu lokalnym. Ordynacja wyborcza, a więc przepisy, które regulują sposób przeprowadzenia wyborów jest zróżnicowana, bowiem zależy od tego gdzie wybory samorządowe są przeprowadzane. W przypadku gmin liczących do 20 tysięcy mieszkańców ordynacja jest większościowa. Natomiast w powiatach, województwach i większych gminach wybory samorządowe odbywają się według systemu proporcjonalnego.

Kampania wyborcza, czyli kto da więcej

Wybory samorządowe poprzedzone są naturalnie kampanią wyborczą, która ma na celu skłonienie wyborców do oddania głosu na konkretna partię czy polityka. Oprócz wszechobecnych plakatów, billboardów i ulotek cenne są także narzędzia bezpośredniego marketingu wyborczego. Wybory samorządowe są o tyle specyficzne, że my wyborcy wybieramy spośród ludzi, których często znamy osobiście. Fakt ten wpływa na kształt kampanii. Na pierwszym miejscu znajdują się bezpośrednie spotkania kandydatów z wyborcami, w czasie których składane są obietnice i deklaracje. Przeważnie osoby ubiegające się o funkcję w organie samorządu terytorialnego odwiedzają swój elektorat w domach. Rozmawiają z ludźmi, poznają ich potrzeby i życzenia i obiecują wszystko to zrealizować, jeśli tylko najbliższe wybory samorządowe pozwolą objąć im konkretne stanowisko. Nic zatem dziwnego, że wybory to prawdziwy festiwal obietnic.